یوبوت (U-Boot)

 

 • مفهوم سیستم دال مجوف یوبوت (U-Boot System Concept)

  امروزه از دال های تخت بتنی با آرماتورگذاری معمولی می توان در دهانه های بلند استفاده نمود. تغییرات جدید انجام شده در آیین نامه های طراحی و امکان استفاده از تکنولوژی های جدید باعث کاهش وزن دال و هزینه های اجرایی آن شده است. برخی از پیشرفت های انجام شده در زمینه تکنولوژی بتن مسلح و دلایل اجرای دال های تخت بتنی در دهانه های بلند به ترتیب زیر می باشد:

  • استفاده از آرماتورهای فولادی با مقاومت بالا
  • استفاده از آرماتور منفی در وجه فوقانی دال به منظور کاهش تغییر شکل ها در دال های چند دهانه
  • استفاده از بتن مقاومت بالا در دال ها
  • استفاده از سیستم های قالب بندی جدید که علاوه بر امکان ایجاد هندسه دلخواه دال، باعث کاهش هزینه های اجرایی نیز می گردد

  یک طراح می تواند با توجه به وجود انواع سیستم های سقف بتن آرمه، سیستم سقف مناسب و اقتصادی را انتخاب کند. در انتخاب سیستم سقف بتن آرمه، علاوه بر اقتصاد طرح می بایست به نکات زیر توجه داشت:

  • سقف باید مقاومت کافی در برابر بارهای اعمال شده را داشته باشد.
  • به منظور محدود نمودن مقادیر تغییر شکلها تحت بارگذاریهای دائم و غیر دائم می بایست سختی مورد نیاز دال فراهم گردد.
  • با افزایش ابعاد دهانه ها، معیار سختی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در این حالت امکان دارد به جای معیار مقاومت، معیار سختی تعیین کننده ابعاد اصلی باشد.

  همانطور که در بالا اشاره شد با افزایش سختی دال می توان دهانه های بیشتری را پوشش داد. این امر که به یاری سیستم های قالب بندی امکان پذیر شده است باعث ایجاد دال های متفاوت با سختی های متفاوت می گردد که برخی از آنها عبارتند از:

  • دال تخت 
  • دال تخت کتیبه دار (قارچی)
  • دال با تیرهای فرعی 
  • دال مجوف

  در دالهای مجوف، استفاده از یک شبکه تیر متعامد در زیر دال اصلی، باعث کاهش حجم بتن ریزی، آرماتورگذاری و در این حال کاهش وزن سقف می گردد. با این وجود در این سیستم سختی مقطع دال افزایش می یابد. این افزایش سختی به دلیل ایجاد مقطع تی شکل در دال می باشد. دال مجوف دوپوش نیز با الهام از دال های مجوف و با تغییر مقطع از تی به آی و در نتیجه افزایش بیشتر سختی دال به وجود آمده است. این فنآوری که در سال 1388 به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن رسیده است از ترکیب نوآورانه بتن، میلگرد و قالب هایی از جنس پلی پروپیلن ساخته شده و با قرارگیری این قالب ها در میان بتن و حذف بتن ناکارآمد علاوه بر کاهش وزن دال و مصرف بتن باعث افزایش سختی دال می گردد.

 • مزایای سیستم یوبوت (U-Boot System Advantages)

  از مزایای این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ایجاد دهانه بزر گتر و کنسول بلندتر
  • امکان حذف تیرها
  • امکان ستون گذاری نامنظم
  • امکان ایجاد شکل ها و بازشوهای بزرگ و نامنظم در سقف
  • کاهش میزان انتقال صوت، حرارت و لرزش
  • بهبود عملکرد لرزه ای

      دال بتن آرمه                                                                     دال مجوف دوپوش          

   

 • مصالح و تجهیزات یوبوت (U-Boot Materials)

  قالب های یوبوت، قالب های هم شکلی هستند که از پلی پروپیلن نو و یا بازیافتی ساخته می شوند. این قالب ها پاسخی نوآورانه برای ایجاد فضای خالی داخل بتن و کاهش وزن و میزان بتن مصرفی دال می باشند. از این قالب ها در ابعاد مختلف برای پوشش دهانه های گوناگون استفاده می گردد. 
  نمای جانبی دال مجوف دوپوش (یوبوت)


  نمای جانبی فنداسیون با یوبوت

   

  جدول مشخصات اولیه مصالح برای دهانه های مختلف

  جدول مشخصات فنی قالب های یوبوت 


 • مراحل اجرای دال های مجوف دوپوش (Construction's Steps of U-Boot Slab) :


  •  بستن قالب زیرین تخت دال و شبکه آرماتور پایین:

   در این مرحله با توجه به تجهیزات موجود، قالب بندی زیرین دال انجام می شود. این قالب ها می توانند از جنس چوب، فلز مدولار و ... باشند. همچنین شبکه آرماتور پایین در این مرحله بسته می شود.  • چیدن قالب ها با توجه به نقشه های اجرایی: 

    در این مرحله قالب های یوبوت طبق نقشه های اجرایی چیده و فاصله آنها بوسیله بندهای تعبیه شده بر روی آنها جهت بوجود آوردن تیرهای متقاطع تنظیم میگردد. همچنین پایه های مخروطی شکل زیر این قطعات فضای لازم برای ایجاد دال زیرین را فراهم می آورد.

      • بستن شبکه آرماتور بالای دال: 

   در این مرحله شبکه آرماتور بالا بسته شده و همچنین در صورت نیاز به آرماتورهای برشی، این آرماتورها در بین قالب ها قرار می گیرند.

      • بتن ریزی لایه اول: 

    در اجرای این نوع دال ها، بتن ریزی در دو لایه انجام می شود. لایه اول به ضخامت حدود 7 الی 10 سانتیمتر (بسته به اندازه پایه قالب ها)، ریخته می شود که مانع از شناور شدن قالب ها می شود.

      • تکمیل بتن ریزی: 

   لایه دوم بر روی لایه اول ریخته م یشود تا به ضخامت مورد نظر برسد باید توجه داشت فاصله زمانی بین بتن ریزی در دو لایه نباید به قدری باشد که باعث گیرش لایه اول شود (رعایت فاصله زمانی مجاز در آیین نامه).  • باز کردن قالب های کف: 

   پس از گیرش بتن در زمان تعیین شده در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان قالب ها از زیر دال جمع و به طبقه دیگر منتقل می گردد.