معرفی گروه

صنعت ساختمان و پروژه هاي عمراني به گواهي آمار و ارقام، از لحاظ سرمايه و حجم نيروي انساني فعال، بزرگترين صنعت در كشور ما مي باشد. رشد سريع جمعيت و افزايش تقاضا، نياز به كاهش زمان تحويل پروژه هاي عمراني و كاهش زمان برگشت سرماية سرمايه گذاران و نیز افزایش تمایل به بهره گيری از مزايای بيشتر و عواملي از اين قبيل باعث شده اند تا ضرورت ايجاد تحول در شيوه هاي سنتي صنعت ساختمان روزبه روز بيشتر شود. تكنولوژي هاي ساختمان داراي تنوع زيادي بوده که هر كدام ويژگيها و قاعدتاً محدودیتهای خاص خود را دارند.    
بدين منظور گروه توسعه فناوري هاي نوين با بهره گيري از توان مديريتی -مهندسي و به کارگيري دانش روز و تمرکز بر بخش ساختمان صنعت عمراني کشور، به کارگيري فناوري هاي نوين را در جهت ايجاد مزيت هايي چون دهانه بزرگ، ارتفاع کم، سبک سازي، مصرف بهينه مصالح و سرعت اجرا و ... در سازه هايي با انواع کاربري هايي چون مسکوني، اداري، تجاري، پارکينگ، هتل، تالار، ورزشي و... را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده است.
اين گروه فعاليت خود را از دهه 80 آغاز نموده و پس از گذشت حدود يک دهه موفق به اجراي پروژه هايي با استفاده از فناوري هاي مذکور در سراسر ايران گرديده است و اميد دارد در اين راستا با بهره گيري از توان پژوهشي خود نسبت به شناسايي و به کارگيري فناوري هاي نوين با مزايايي نوين در صنعت ساختمان اقدام نمايد.
گروه توسعه فناوري هاي نوين ماموريت خود را با تمرکز بر نيازهاي مشتريان و ارائه محصولات فناورانه نوين در بازارهاي داخلي و بين المللي و توجه به بقا رشد و سودآوري با باورها و ارزشهايي چون توکل بر ياري رساندن خداوند متعال، تقويت روح مشارکت، احترام به اصول اخلاقي مشتريان و کارکنان، رعايت اصول اخلاقي در برابر رقبا و توجه ويژه به کارکنان به عنوان مهمترين سرمايه خود پايه ريزي نموده و شعار سازماني خود را اين گونه بنا نهاده است:

 

 ما پاسخ به کيفيت مورد نظر مشتريان خود را در زماني بهينه مزيت رقابتي خود مي دانيم.

Being Fast Response Organization is our Competitive Advantage.

 

گروه توسعه فناوريهاي نوين تاکنون اقدام به استفاده از دو تکنولوژي سيستم پيش تنيدگي و سيستم دال مجوف دوپوش (يوبوت) در پروژه هاي خود نموده است.
اين گروه خدمات خود را در چهار دپارتمان به شرح ذيل ارائه مي نمايد :

 

 1. دپارتمان مشاوره :

  • ارائه خدمات مشاوره در زمينه معماري، سازه و تاسيسات از جمله وظايف اين دپارتمان ميباشد.
  • ارائه خدمات در بخش معماري شامل طرح فاز يک معماري، طرح فاز 2، طرح نما، طراحي داخلي و نيز طراحی محوطه ميباشد.
  • ارائه خدمات در بخش سازه شامل فاز مقدماتي به منظور بررسي امکان استفاده از تکنولوژ يهاي ذکر شده به همراه مزیتهاي مربوطه و سپس در مرحله فاز 2 طراحي کامل سازه و سقف به همراه دفترچه محاسبات و نقشه هاي اجرايي و جزييات فني ارائه خواهد شد.
  • ارائه خدمات در بخش تاسيسات شامل انجام محاسبات و تهيه نقشه هاي اجرايي و دفترچه محاسبات و مشخصات فنی، مکانيکي و الکتريکي میباشد.

 

 2. دپارتمان مديريت پروژه و ساخت:

  • اجراي سقفهاي پيش تنيده
  • اجرای دال مجوف دوپوش(يوبوت)
  • اجراي اسکلت
  • مديريت پروژه

 

 3. دپارتمان بازرگاني:

علاوه بر فعاليتهاي بازاريابي و تبليغات، در زمينه واردات و تامين کالاهاي مورد نياز فناوری هاي مورد استفاده مانند کابل پيش تنيدگي، مهارانتهايي (انکوریج، گوه)، غلاف، صفحه گیره، لوله گروت ، قالبهاي پلي اتيلن يوبوت و... اقدام مينمايد.

 

 4.دپارتمان توليد:

وظيفه توليد محصولات مورد نياز تکنولوژي هاي نوين بر عهده اين بخش ميباشد.