ماموریت و چشم انداز

 • ماموریت

  مشتری:
  مشتریان ما تمام افرادی هستند که خواستار فناوری های نوآورانه و جدید هستند و در صنایع مختلف فعالیت می کنند.

   محصول:
  هرچند شروع فعالیت های ما در حوزه صنایع ساختمانی است و فناوریهای نو در آن اما این شروع در این زمینه محدود نخواهد شد و در هر صنعتی که امکان تولید، توسعه و به کارگیری فناوری جدید و نوآورانه وجود داشته باشد وارد می شویم و محصولات آن حوزه را بعنوان خدمات خود بر خواهیم گزید و در خدمت مشتریان قرار خواهیم داد. و به نوعی از استراتژی تمایز محصول استفاده خواهیم کرد.

   بازار:
  در ابتدا بازار ما داخل ایران و کشورهای همسایه خواهد بود. درآینده با مناسبت تر شدن فضای کسب و کار و شرایط اقتصادی و رقابتی به سایر مناطق جغرافیایی بین المللی هم وارد خواهیم شد.

   فناوری:
  سعی بر این داریم در هر حوزه و صنعتی که وارد می شویم از جدیدترین و پیشرفته ترین فناوری های در آن حوزه استفاده کرده تا به بهترین شکل نیازهای مشتریان را در راستای رفاه بیشتر برآورده کنیم.
  توجه به بقا رشد و سودآوری: عملیات خود را طوری با احتیاط و دقت و برآوردهای منطقی انجام می دهیم و میزان رشد و سود خود را به گونه ای تنظیم می کنیم تا در نهایت موفقیت خود را تضمین نمائیم. به سودی منصفانه و پایدار قانع هستیم و در تقسیم آن نیز منافع شرکت و ذینفعان را در نظر می گیریم.

   فلسفه:
  توکل بر یاری رساندن خداوند متعال به ما جهت رسیدن به درآمدی حلال و پایدار و تامین رضایت و آسایش مشتریان.

  - تقویت روح مشارکت و توجه به مکانی که افراد بتوانند کسب دانش داشته، تجربه بیاموزند و زمان خود را در محیطی امن بگذرانند.
  - احترام به اصول اخلاقی کارکنان و مشتریان
  - رعایت اصول اخلاق حرفه ای در برابر رقبا
  - توجه ویژه به مشتریان جهت ارائه خدمات با کیفیت (خواست مشتری)
  - مشارکت در انجام امور خیریه

  ویژگی ممتاز:
  توجه به فناوری های نوآورانه در صنایع مختلف جهت ایجاد آسایش بیشتر مردم و مشتریان با دانش فنی که توسط مدیران و کارکنان کسب می شود و نیز ارتباطات
  سالمی که با همکاران برقرار می شود و بهره گیری از توان مشاوران توان خود را در رقابت با رقبا افزایش می دهیم به طوریکه همیشه سعی در "اولین بودن" شرکت در استفاده و ترویج فناوری های جدید خواهیم داشت.

   

  توجه به تصور مردم:
  در امر حفظ محیط زیست احساس مسئولیت می کنیم.
  برنامه های ما در راستای تقویت بنیان های اقتصادی جامعه می باشد.

  توجه به کارکنان:
  شناسایی، آموزش دادن، ایجاد انگیزه، دادن پاداش و حفظ و نگه داری کارکنانی که از نظر توانایی، اخلاق و تعهد به سازمان دارای ویژگی ممتاز هستند و سپس تهیه محیط کار، رهبری عالی، جبران خدمت برمبنای عملکرد، دادن فرصت های مناسب جهت رشد و تامین امنیت شغلی برای کارکنان.

   

 • چشم انداز

  ما می خواهیم بعنوان شرکتی که در زمینه توسعه و به کارگیری فناوری های نوین فعالیت می کند بتواند هرساله با تمرکز بر بازارهای تکنولوژیک نسبت به ارائه خدمات جدید در راستای پاسخ به نیازهای مشتریان و ایجاد رفاه اجتماعی گامی موثر برداریم و در این راستا خلاقیت و نوآوری را در خود و کارکنان بعنوان محور و ارزش می پذیریم و تقویت می کنیم.

 • ارزشهای کلیدی

  - نوآوری و خلاقیت
  - حفظ و نگه داری نیروی انسانی کارآمد و وفادار
  - شفافیت و صداقت