دپارتمان مشاوره (Consultant)

دپارتمان مشاوره در سه حوزه معماری، سازه و تاسیسات به شرح ذیل فعالیت می کند:

 

  • ارائه خدمات در بخش معماري شامل طراحی فاز 1 معماري، طراحی فاز 2، طراحی نما، طراحي داخلي و نيز طراحی محوطه می باشد.

  • ارائه خدمات در بخش سازه شامل طراحي فاز 1 به منظور امکان سنجی بکارگیری تکنولوژی در پروژه ارجاع شده، طراحی فاز 2 سازه و سقف به همراه دفترچه محاسبات و نقشه های اجرايي و جزييات فني می باشد.

  • ارائه خدمات در بخش تاسيسات شامل انجام محاسبات و تهيه نقش هاي اجرايي و دفترچه محاسبات و مشخصات فنی، مکانيکي و الکتريکي می باشد.