تکنولوژی ها

گرچه بتن در گذشته مدت‌های مديدی به‌عنوان مصالح ساختمانی به‌کار می‌رفت، اما به‌هيچ‌عنوان مصالح سازه‌ای مناسبی محسوب نشده و قابل رقابت با فولاد، سنگ و چوب نبود؛ چراکه برخلاف مقاومت…
امروزه از دال های تخت بتنی با آرماتورگذاری معمولی می توان در دهانه های بلند استفاده نمود. تغییرات جدید انجام شده در آیین نامه های طراحی وامکان استفاده از تکنولوژی…