گواهینامه ها

  • گواهینامه مدیریت کیفیت (ISO)
  • گواهینامه عضویت در انجمن پیش تنیدگی آمریکا (PTI)
  • گواهینامه عضویت در انجمن بتن ایران

    

  • تائیدیه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در خصوص تکنولوژی ها


   • الزامات سقف بتنی پیش تنیده پس کشیده

    به استناد ماده 2 وظایف قانونی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و در راستای قانون "ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" و ماده 26 آئین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، براساس بررسی های انجام شده و با شرط رعایت الزامات ذیل مورد تائید می باشد:

    1- پیش تنیدگی بتن عبارت است از اعمال تنش فشاری دائمی به عضو بتنی قبل از اعمال بارهای بهره برداری به منظور کاهش و یا حذف تنش های کششی مقطع عضو بتنی. اعمال نیروهای پیش تنیدگی به دوروش پیش کشیده ویا پس کشیده صورت می گیرد بدین معنی که عملیات کشش کابل ها می تواند پیش از بتن ریزی یا پس از بتن ریزی انجام می شود.

     

    2-استفاده از سقف بتنی پیش تنیده از نوع پس کشیده در ساختمانهای با اسکلت بتن مسلح در استاندارد 2800 ایران مجاز است. لازم است ضوابط و محدودیت های لرزه ای مربوط به این ساختمانها مطابق استاندارد 2800 ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه" رعایت شود و در ساخت، طراحی و اجرای اسکلت این ساختمانها، ضوابط آئین نامه 08-318 ACI و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران رعایت شود.

     

    3-مطابق استاندارد 2800 ایران، استفاده از این نوع سیستم سقف به همراه ستونهای بتن آرمه به عنوان سیستم قاب خمشی منحصراً در ساختمان های 3 طبقه و یا کوتاه تر از 10 متر مجاز است. در صورت تجاوز از این حد، تنها در صورتی  استفاده از این سیستم سازه های مجاز است که مقابله با انواع نیروهای جانبی وارده توسط دیوارهای برشی بتن مسلح تامین شود.

     

    4-مشخصات مصالح مورد استفاده در این سقف، باید مطابق استاندارد ASTM باشد.

     

    5-رعایت حداقل رده بتن مصرفی معادل C30 در قطعات بتن آرمه پیش تنیده الزامی است.

     

    6-در طراحی، ساخت و اجرای سیستم سقف بتنی پیش تنیده از نوع پس کشیده باید ضوابط آئین نامه 08-318 ACI، راهنمای طراحی PCI و آئین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده موضوع نشریه 250 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (بخش الحاقی آئین نامه بتن ایران(آبا))، رعایت شود.

     

    7-بارگذاری ثقلی و لرزه ای سیستم سازه ای حاصله به ترتیب باید براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "بارهای وارد بر ساختمان" و استاندارد 2800 ایران اعمال شود.

     

    8-تامین ضوابط دیافراگم صلب در این سیستم سقف با توجه به استاندارد 2800 ایران الزامی است.

     

    9-انجام تمهیدات لازم برای بتن ریزی درست و حصول کیفیت مناسب بتن اطراف مهارهای انتهایی کابل ها ضروری است.

     

    10-اتصال این اسکلت سقف به سیستم سازه ای ساختمان باید به گونه ای باشد که بارهای ثقلی وارده به راحتی توسط سیستم سقف تحمل شده و به سیستم باربر ثقلی منتقل شود.

     

    11-اتصال این سیستم سقف به سیستم مقاوم در برابر بار جانبی ساختمان باید به گونه ای باشد که ظرفیت انتقال بارهای جانبی از سیستم سقف به سیستم باربر جانبی فراهم شود.

     

    12- رعایت محدودیت ابعاد بازشوهای سقف و همچنین تمهیدات لازم در اطراف بازشوها باید براساس آئین نامه 08-318 ACI لحاظ شود.

     

    13-مقاومت گسیختگی تضمین شده انواع فولادهای پیش تنیدگی به شرح ذیل باید بین 1200 تا 2200 نیوتن بر میلی متر مربع باشد.

    - سیم بدون پوشش تنش زدایی شده

    -رشته هفت سیم بدون پوشش تنش زدایی شده یا رشته هایی از آن

    - میله فولادی پرمقاومت بدون پوشش

     

    14-کنترل نیروی کشش کابلها باید توسط جکهای کالیبره شده دقیق انجام شود.

     

    15-ساخت و اجرای این سیستم سقف باید توسط تیم متخصص آموزش دیده انجام شده و در زمان اجرا نیازمند کنترل کیفیت دقیق می باشد.

     

    16-تخریب این سیستم سقف به دلیل وجود کابل های پیش تنیده بسیار پرخطر بوده و باید با روشهای خاص توسط تیم فنی آموزش دیده صورت گیرد.

     

    17-توجه به مساله افت در اعضای پیش تنیده از نوع پس کشیده بسیار حائز اهمیت بوده و محاسبه و پیش بینی مقدار افت ناشی از موارد ذیل باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.

    -افت نیروی پس کشیدگی به جهت اصطکاک بین کابل و غلاف

    -افت بدلیل لغزش مهار انتهایی و گوه گیرداری در ابتدا و انتهای کابل

    -افت به جهت شل شدگی فولاد – کهولت کرنش (Relaxation)

    - جمع شدگی بتن یا خزش (Creep)

    -انقباض یا آب گرفتگی بتن که به علت خروج آب از بتن به مرور زمان می باشد. (Shrinkage)

    -افت ناشی از تغییر شکل نسبی الاستیک بتن

     

    18-در استفاده از دالهای تخت پیش تنیده از نوع پس کشیده، به خصوص در حالت بزرگ بودن دهانه و نیروهای ثقلی قابل ملاحظه، در نظر گرفتن تمهیدات لازم به منظور کنترل برش سوراخ کننده (برش پانچ) بسیار حائز اهمیت می باشد و باید ضوابط آئین نامه 08-318 ACI و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران در این زمینه رعایت شود.

     

    19-محافظت کابلهای پیش تنیده در برابر زنگ زدگی بسیار حائز اهمیت بوده و باید به نحو موثری مطابق آئین نامه 08-318 ACI محافظت شود. به هرحال رعایت تمهیدات لازم مطابق شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران الزامی است.

     

    20-برای رسیدن به یک طرح بهینه از لحاظ مقدار مصالح، وزن و هزینه باید طراحی و اجرای دال به گونه ای انجام شود که پیش تنیدگی کامل حاصل شود و بتوان از کل مقطع در فشار بهره جست.

     

    21-کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از حیث دوام و زیست محیطی باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تائید به کار گرفته شوند.

     

    22-الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "صرفه جویی در مصرف انرژی" رعایت شود.

     

    23-رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "حفاظت ساختمانها در برابر حریق" و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزا ساختمانی الزامی است.

     

    24- صدابندی سقف بین طبقات می بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "عایق بندی و تنظیم صدا" تامین شود.

     

    25-در تمامی مراحل تولید، طراحی و اجرا مسئولیت نظارت عالیه و کنترل کیفی بر عهده شرکت متقاضی می باشد.

     

    26- رعایت مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان ایران در خصوص این محصول الزامی است. 

     

     

   • الزامات سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوک توخالی ماندگار از جنس پلی پروپیلن

    به استناد ماده 2 وظایف قانونی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و در راستای قانون "ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" و ماده 26 آئین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، براساس بررسی های انجام شده و با شرط رعایت الزامات ذیل مورد تائید می باشد:

    1- در این سیستم سقف از محصول U-boot که نوعی قالب توخالی ماندگار از جنس پلی پروپیلن است برای ساخت سقف های بتن مسلح دوطرفه مجوف استفاده می شود. این قالب های ماندگار بین شبکه آرماتوربندی لایه زیرین و لایه فوقانی سقف قرار می گیرند و در نهایت مقطع دال سقف به شکل I در می آید. در صورت نیاز بین این قالبها آرماتورهای برشی نیز تعبیه می شود.

     

    2- مشخصات فنی قالب ماندگار پروپیلنی مورد استفاده باید بر مبنای استاندارد BBA انگلستان باشد.

     

    3-استفاده از این نوع سقف بتنی در ساختمانهای با اسکلت بتن مسلح مندرج در استاندارد 2800 ایران مجاز است. لازم است ضوابط و محدودیت های لرزه ای مربوط به این ساختمانها مطابق استاندارد 2800 ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه" رعایت شود و در ساخت، طراحی و اجرای اسکلت این ساختمانها، ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران و آئین نامه 08-318 ACI رعایت شود.

     

    4-مطابق استاندارد 2800 ایران، استفاده از این سقف به همراه ستونهای بتن آرمه بعنوان سیستم های قاب خمشی منحصراً در ساختمانهای 3 طبقه یا کوتاهتر از 10 متر مجاز است. در صورت تجاوز از این حد، تنها در صورتی استفاده از این سیستم سازه ای مجاز است که مقابله با انواع نیروهای جانبی وارده توسط دیوارهای برشی بتن مسلح تامین شود.  در این سیستم بخصوص در حالت بزرگ بودن دهانه و وجود نیروهای ثقلی قابل ملاحطه در نظر گرفتن تمهیدات لازم به منظور کنترل برش سوراخ کننده (برش پانچ) بسیار حائز اهمیت می باشد و باید ضوابط آئین نامه 08-318 ACI و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران در این زمینه رعایت شود.

     

    5-در طراحی، ساخت و اجرای سیستم سقف باید ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران و  آئین نامه 08-318 ACI، رعایت شود.

     

    6-بارگذاری ثقلی و لرزه ای سیستم سازه ای حاصله به ترتیب باید براساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "بارهای وارد بر ساختمان" و استاندارد 2800 ایران اعمال شود.

     

    7-تامین ضوابط دیافراگم صلب در این سیستم سقف با توجه به استاندارد 2800 ایران الزامی است.

     

    8-تمهیدات لازم در اجرای مناسب سقف به منظور پرشدن کامل زیر قالب های توخالی ماندگار با بتن در نظر گرفته شود.

     

    9-اتصال این سیستم سقف به اسکلت سازه ای باید به گونه ای باشد که بارهای ثقلی وارده به راحتی توسط سیستم سقف تحمل شده و به سیستم باربر ثقلی منتقل شود.

     

    10-اتصال این سیستم سقف به سیستم مقاوم در برابر بار جانبی ساختمان باید به گونه ای باشد که ظرفیت انتقال بارهای جانبی از دیافراگم سیستم سقف به سیستم باربر جانبی فراهم شود.

     

    11-رعایت محدودیت ابعاد بازشوهای سقف و همچنین تمهیدات لازم در اطراف بازشوها باید براساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران و آئین نامه 08-318 ACI لحاظ شود.

     

    12-رعایت تمهیدات لازم مطابق با شرایط مختلف اقلیمی و محیط های خورنده ایران الزامی است.

     

    13-در نظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اقلام تاسیسات مکانیکی و برقی در مرحله طراحی و اجرای سقف، ضروری است.

     

    14-کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از حیث دوام و زیست محیطی باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آئین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تائید به کار گرفته شوند.

     

    15-الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "صرفه جویی در مصرف انرژی" رعایت شود.

     

    16-رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "حفاظت ساختمانها در برابر حریق" و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزا ساختمانی الزامی است.

     

    17-صدابندی سقف بین طبقات می بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان "عایق بندی و تنظیم صدا" تامین شود.

     

    18-در تمامی مراحل تولید، طراحی و اجرا مسئولیت نظارت عالیه و کنترل کیفی بر عهده شرکت متقاضی می باشد.